• Passersystem

  Ett passersystem ersätter nycklar och är en av de viktigaste delarna i ett säkerhetssystem. Passersystemet har en mycket viktig funktion och det är hanteringen av användare och dess behörigheter. Enkelt uttryckt går det ut på att ge tillträde för behöriga samt att stänga obehöriga ute.

  Läs mer om passersystem
  Passersystem Uppsala
 • Brandlarm

  Uppsala Säkerhetsteknik är certifirerade av SBSC och certifierad som anläggarfirma för installationer av brandlarm. Vi erbjuder allt från talat utrymningslarm till automatlarm och avancerade anläggningar med integreringar i ett komplett säkerhetssystem. Våra installationer utförs alltid i enlighet med gällande regelverk och vi arbetar enbart med godkända produkter från ledande tillverkare såsom Siemens, Eltek och UTC.

  Läs mer om brandlarm
  Brandlarm Uppsala
 • Inbrottslarm

  Uppsala Säkerhetsteknik är certifirerade av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB och certifierad som anläggarfirma för installationer av inbrottslarm. Vi arbetar enbart med certifierade produkter och våra specialister som utför projekteringen av larmsystem är certifierade och behöriga, med lång erfarenhet från branschen.

  Läs mer om inbrottslarm
  Inbrottslarm Uppsala
 • Låssystem

  Ett bra låssystem utgör grunden i ett säkerhetssystem. Inom området lås finns låssystem för olika behovsområden eller omfattningar och Uppsala Säkerhetsteknik kan erbjuda allt från traditionella mekaniska lås till flexibla moderna kodlås. Uppsala Säkerhetsteknik arbetar bland annat med kvalitetsprodukter från ASSA, vilka är Sveriges ledande leverantör av lås- och säkerhetslösningar.

  Läs mer om låssystem
  Lås och låssystem Uppsala
 • Kameraövervakning

  Kameraövervakning, eller CCTV som det även kallas, kan antingen utgöras av ett helt fristående system eller ingå i ett mer omfattande säkerhetssystem i kombination med exempelvis inbrottslarm, brandlarm eller passersystem. Vi erbjuder allt från enskilda IP-kameror till högteknologiska och specialanpassade övervakningssystem från marknadsledande aktörer såsom Siemens, Bosch och Axis.

  Läs mer om kameraövervakning
  Kameraövervakning Uppsala
 • Datanät

  Uppsala Säkerhetsteknik utför projektering och installation av alla typer av datanät för företag, kommuner och landsting. Vi erbjuder individuellt anpassade nätverk som passar den aktuella verksamheten. Vid våra datainstallationer använder vi alltid produkter från ledande aktörer i kombination med kvalificerad teknik, vilket möjliggör utbyggbara nätverk.

  Läs mer om datanät
  Datanät Uppsala

Vår vision

Uppsala Säkerhetsteknik är ett certifierat säkerhetsföretag som säljer och installerar certifierade och godkända säkerhetsprodukter. Vi är en komplett partner inom området säkerhet till företag, kommuner och landsting inom Uppsala- och Stockholmsområdet.

Vår ambition är att vara en flexibel och seriös aktör i säkerhetsbranschen som värdesätter långsiktiga kundrelationer.

 
Anläggarfirma Brandlarm, SBF 1008
  Vi är certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt SBF 1008:2. Certifieringsnormen anger krav för företag som arbetar med brand- eller utrymningslarmanläggningar. Certifieringen innebär att brand- och utrymningslarmanläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.
 
Anläggarfirma Inbrottslarm, SSF 1015
  Vi är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm enligt SSF 1015. Certifieringsnormen omfattar krav på och klassindelning av anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar. Kraven avser firman, firmans personal, lokal där verksamheten bedrivs samt kvalitetssystem.
Läs mer
Säkerhetstjänster levererade till Medborgarskolan
Säkerhetstjänster levererade till Akademiska Sjukhuset
Säkerhetstjänster levererade till Sodexo
Säkerhetstjänster levererade till Uppsala Kommun
Säkerhetstjänster levererade till Aspholmen Fastigheter
Säkerhetstjänster levererade till ICA
Säkerhetstjänster levererade till Stokab