Certifierade av SBSC

Genom att anlita ett företag med certifierad personal som installerar certifierade produkter försäkrar man sig om att man har en samarbetspartner som är seriös och kompetent.

Genom att anlita ett certifierat företag för säkerhetsinstallationer kan du som kund vara säker på att din anläggning blir rätt projekterad och installerad.

Uppsala Säkerhetsteknik AB innehar företagscertifiering Anläggarfirma inbrottslarm och Anläggarfirma brandlarm samt personcertifiering Behörig ingenjör brandlarm och Behörig ingenjör inbrottslarm utfärdade av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

SBSC är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av produkter, personer och ledningssystem och SBSC certifierar inom Brandskyddsföreningens (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden.

Som certifierat företag genomgår vi regelbundna kontroller och utbildningar för att ständigt vara uppdaterade på nyheter och förändringar inom området säkerhet.

Certifierad av SBSC - Uppsala Säkerhetsteknik AB

Anläggarfirma brandlarm

Cert Nr: 16-215

Innehavare: Uppsala Säkerhetsteknik AB

Typ: Anläggarfirma Brandlarm

Giltighetstid: 2021-12-31

Regelverksnamn: SBF 1008:2

Regelverk: Anläggarfirma brandlarm

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser Företagscertifiering

Behörig ingenjör brandlarm

Cert Nr: 15-300

Innehavare: Wennertorp, Johan

Typ: Behörig ingenjör brandlarm

Giltighetstid: 2026-05-10

Regelverksnamn: SBF 1007:4

Regelverk: Norm för behörig ingenjör brandlarm

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser Personcertifiering

Cert Nr: 10-673

Innehavare: Adolfsson, Åke

Typ: Behörig ingenjör brandlarm

Giltighetstid: 2022-03-29

Regelverksnamn: SBF 1007:4

Regelverk: Norm för behörig ingenjör brandlarm

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser Personcertifiering

Behörig ingenjör gassläcksystem

Cert Nr: 11-397

Innehavare: Lindberg, Ola

Typ: Behörig ingenjör gassläcksystem

Giltighetstid: 2021-12-20

Regelverksnamn: SBF 1001:3

Regelverk: Behörig ingenjör gassläcksystem

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser Personcertifiering

Anläggarfirma inbrottslarm

Cert Nr: 12-301

Innehavare: Uppsala Säkerhetsteknik AB

Typ: Anläggarfirma Inbrottslarm

Klass: larmklass 2

Giltighetstid: 2023-12-31

Regelverksnamn: SSF 1015, utgåva 2

Regelverk: Norm för Anläggarfirma – inbrottslarmanläggning

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser, Certifiering av företag

Behörig ingenjör inbrottslarm

Cert Nr: 11-256

Innehavare: Wennertorp, Johan

Typ: Behörig ingenjör inbrottslarm

Giltighetstid: 2022-12-31

Regelverksnamn: SSF 1016, utgåva 1

Regelverk: Norm för Behörig ingenjör – inbrottslarm

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser Personcertifiering

Cert Nr: 12-872

Innehavare: Kanbjer, Johan

Typ: Behörig ingenjör inbrottslarm

Giltighetstid: 2023-12-31

Regelverksnamn: SSF 1016, utgåva 1

Regelverk: Norm för Behörig ingenjör – inbrottslarm

Certifieringssystem: Motsvarar system nr 5 enligt Annex D “Certification and related activities” i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certifieringsbestämmelser: Certifieringsbestämmelser Personcertifiering

Kontakt

Uppsala Säkerhetsteknik AB
Libro Ringväg 3
752 28 Uppsala


Tel: 018-32 30 31
info@ust.se Uppsala säkerhetsteknik logo

    Jag önskar mer information om:


    Jag vill:

    Veta mer om Uppsala Säkerhetsteknik ABFå en kostnadsfri offert

    Jag är:

    FöretagPrivatperson