Uppsala Säkerhetsteknik är en certifierad anläggarfirma med lång erfarenhet av att projektera skräddarsydda och individuella säkerhetslösningar. Alla våra installationer uppfyller regler och föreskrifter som krävs av myndigheter och försäkringsbolag när det gäller utrymning och intrångsskydd.